Stojíme pri Ukrajine

KUDO ponúka bezplatne* svoju viacjazyčnú videokonferenčnú platformu na podporu úsilia o zmiernenie krízy na Ukrajine. Ak ste mimovládna organizácia, nezisková organizácia alebo tlmočník a toto úsilie už podporujete, vyplňte formulár Žiadosť o bezplatný prístup.

Ak ste tlmočník a chcete dobrovoľne poskytnúť svoj čas a zručnosti na pomoc obyvateľom Ukrajiny, pošlite e-mail na adresu LS@kudoway.com.

Interpretation support for Ukraine

*Bezplatný prístup môžu získať len neziskové alebo mimovládne organizácie a platformu musia používať na podporu úsilia o zmiernenie krízy, ktorej čelia obyvatelia Ukrajiny. Poplatky za používanie platformy KUDO budú odpustené na obdobie 1 mesiaca.

Žiadosť o bezplatný prístup